Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om at to ledere i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag har fratrådt sine verv for å stille seg som ledere i aksjoner i samband med jordbruksoppgjøret

Datert: 16.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten