Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til samferdselsministeren

Om et samordningsorgan for kollektivtransport i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud, med statlig og fylkeskommunal deltakelse

Datert: 16.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V):


Les hele debatten