Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruksministeren

Om grunnlaget ein har for å kunne måle inntektene i landbruket i høve til inntektene til befolkninga elles

Datert: 19.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten