Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om den skandaløse listeføringen av pasienter etter fastlegeordningen, og hvorvidt vi i denne ordningen har et fritt legevalg

Datert: 23.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten