Muntlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om avisoppslag om at nordmenn er Europas største strømsløsere, og om hvilke eventuelle grep som vil bli tatt hvis kritikken fra EU-organet EEA er berettiget

Datert: 30.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP):


Les hele debatten