Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Om SAS' aksjekjøp i Widerøe's Flyveselskap ASA og forrykkede konkurranseforhold til andre aktører ved ev. felles bruk av bonussystem

Datert: 09.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): SAS kjøper seg kontroll over Widerøe´s Flyveselskap ASA, og dermed over den sivile luftfart i Nord-Norge og distrikts-Norge for øvrig. Et delvis statseid selskap kjøper et selskap som staten kjøper betydelige tjenester fra.

Har statsråden prinsipielle betenkeligheter med oppkjøpet, og vil et eventuelt felles bruk av bonussystem mellom SAS og Widerøe kunne forrykke konkurranseforholdene til andre aktører innen norsk luftfart, og vil statsråden akseptere en situasjon hvor flykunden kan bli "taperen"?


Les hele debatten