Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til justisministeren

Om Romerike politikammers planer om en operasjonssentral, satt opp mot Stortingets målsetting om en desentralisert politi- og lensmannsetat

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Romerike politikammer planlegger å innføre en operasjonssentral for å styre, koordinere og effektivisere den operative tjenesten. I Budsjett-innst. S. nr. 4 (1996-97) uttaler en samlet justiskomite at organiseringen i politi og lensmannsetaten skal baseres på en desentralisert etat med tjenestemenn med god lokalkunnskap.

Hvordan mener justisministeren at det kan være samsvar mellom Stortingets målsettinger og operasjonssentraler?


Les hele debatten