Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om å sørge for at planene om ferje mellom Bergen og Stavanger for vogntog og tunge kjøretøyer ikke stanses ved at det ilegges bompenger

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Et selskap planlegger oppstart av ferje mellom Bergen og Stavanger for vogntog og tunge kjøretøyer. Dette vil ha miljø- og trafikksikkerhetsmessige positive virkninger, og vil være et godt tilbud for næringsliv og ikke minst for yrkessjåførene, og således i tråd med våre overordnede samferdselspolitiske målsetninger.

Vil samferdselsministeren sørge for at dette tilbudet ikke blir stanset ved at det ilegges bompenger som vil medføre at det blir økonomisk ulønnsomt?


Les hele debatten