Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til sosialministeren

Om regelen om ett års ventetid på rett til friinntekt opp til 1 G, som medfører at 50 pst. uføretrygdede ikke kan delta i politisk arbeid som godtgjøres uten å miste trygden

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Fra 1. mai i 1997 år ble friinntektsbeløpet økt fra ½ til 1G. Bakgrunnen for denne økningen var at det skulle gis større muligheter for å kombinere arbeid og trygd. Etter dagens regelverk kan en person som er i 50 % arbeid og er 50 % uføretrygdet ikke delta i politisk arbeid som godtgjøres uten å miste retten til uføretrygd. Regelen om ett års ventetid innebærer at folkevalgte mister retten til uføretrygd, eller må velge ikke å være politisk aktive.

Kan sosialministeren rette opp denne urettferdigheten?


Les hele debatten