Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å vidareføre dagens ordning og regelverk etter § 20 i fagopplæringslova og legge fram ei eiga sak om § 20-ordninga

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Vil statsråden vidareføre dagens ordning og regelverk etter § 20 i fagopplæringslova, samt legge fram ei eiga sak for Stortinget om § 20-ordninga?


Les hele debatten