Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om vilkårlige fartsgrensereduksjoner som følge av lokale vegkontorers tolkninger av retningslinjene i Nasjonal transportplan 2002-2011

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Hastigheten på mange veier settes nå ned på en vilkårlig måte etter det lokale veikontors forgodtbefinnende. Den moderne motorveien i klasse B på E6 mellom Trondheim og Værnes flyplass med 90 km/t, er redusert til vanlig vei med 80 km/t. I Nasjonal transportplan 2002-2011 er det presisert at fartsgrensen kan settes ned på særlig ulykkesbelastede strekninger, dette er ikke tilfelle på nevnte strekning.

Hva vil statsråden gjøre for å få til ett regelverk slik at det blir en lik tolkning over hele landet?


Les hele debatten