Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om utvisning og bot for åtte litauere etter tyttebærplukking i Norge, og om bruk av rettsvesenets midler og oppmykning av regelverk i den forbindelsen

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark ble det høsten 2001 utvist åtte litauere fra Norge og idømt en bot på 3 000 kroner hver for tyttebærplukking.

Synes statsråden, på generelt grunnlag, dette er en riktig bruk av rettsvesenet og dens midler eller ser statsråden muligheter for en oppmykning av dagens regelverk?


Les hele debatten