Spørretimespørsmål fra Grethe Fossli (A) til nærings- og handelsministeren

Om tiltak for å møte problemene Grenlandsområdet vil komme i etter styrevedtaket i Norsk Hydro ASA om å legge ned magnesiumproduksjonen på Herøya

Datert: 01.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): Styret i Norsk Hydro ASA har vedtatt å legge ned magnesiumproduksjonen på Herøya. Dette vil få store ringvirkninger for hele Grenlandsområdet. Også annen industri og virksomhet i området er utsatt.

Hva vil statsråden gjøre for å møte de spesielle problemene denne regionen vil komme i?


Les hele debatten