Spørretimespørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om at utdanningsministeren har forsvart kuttene på 154 mill. kr i Oslo-skolen med at skolene må utnytte pengene bedre og fjerne skjemavelde og byråkrati

Datert: 01.11.2001
Fremsatt av: Britt Hildeng (A)
Besvart: 07.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): Utdanningsministeren forsvarte i Aftenposten 26. oktober 2001 de økonomiske kuttene på 154 mill. kroner i osloskolen ved at skolene må utnytte pengene bedre og fjerne skjemavelde og byråkrati.

Hva mener statsråden med dette?


Les hele debatten