Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til kulturministeren

Om at en professor ved Menighetsfakultetet skal få innskrenket sitt professorat etter en uttalelse om homofili og partnerskap

Datert: 01.11.2001
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 07.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): En professor ved Menighetsfakultetet skal få innskrenket sitt professorat på bakgrunn av følgende uttalelse: " ... det finnes ingen tungtveiende etiske grunner for å si at mennesker som har en avklart homofil identitet ikke skal få leve i partnerskap."

Synes statsråden dette er akseptabelt?


Les hele debatten