Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Om ivaretakelse av sikkerheten for motorsyklister ved bruk av wiremidtdelere på motorvegparseller

Datert: 07.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Bruk av wiremidtdeler på motorveiparseller møter sterke reaksjoner fra motorsykkelmiljøet. I Danmark er man i gang med å demontere slike midtdelere på grunn av flere stygge ulykker. I Norge vil man bruke wire ut fra økonomiske hensyn. Nullvisjonen i forhold til dødsulykker må omfatte alle trafikanter, også de som kjører motorsykkel.

Hvordan vurderer statsråden bruk av wiredelere, og hvordan vil statsråden sørge for at sikkerheten ivaretas med bruk av disse midtdelerne?


Les hele debatten