Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Datert: 08.11.2001
Spørsmålet er trukket tilbake

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Mener Regjeringa at dagens kyllingproduksjon overholder bestemmelsene i dyrevernloven § 5, og hvilke tiltak akter Regjeringa å iverksette for å bedre etikken i kyllingproduksjonen?


Les hele debatten