Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

Om når saken om bruk av Rygge hovedflystasjon vil bli lagt fram for Stortinget

Datert: 13.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): I forbindelse med behandlingen av Forsvarets fremtidige struktur, vedtok Stortinget at bruken av Rygge hovedflystasjon skulle utredes på nytt innen 15. september. Arbeidsgruppa har levert sin innstilling, og det er kjent at den konkluderer annerledes med hensyn til de økonomiske gevinstene ved å legge ned all flyaktivitet ved Rygge enn det som lå til grunn for den forrige regjeringens forslag.

Når vil statsråden legge denne saken fram for Stortinget?


Les hele debatten