Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om å bibeholde telefonnummer 177 som felles opplysningsnummer for kollektivtrafikk for hele landet

Datert: 12.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Opplysning om ruter, tider og priser i kollektivtrafikken har i mange fylker her i landet benyttet telefonnummer 177, med stor suksess. Dette har medført at det for reisende har blitt lett å skaffe seg oversikt over de rutetilbud det enkelte fylke har. Det er kjent at det arbeides med å fjerne dette nummeret, som nå er innarbeidet blant de reisende.

Vil samferdselsministeren iverksette tiltak for at telefonnummer 177 blir bibeholdt som felles ruteopplysning for hele landet?


Les hele debatten