Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om at en undersøkelse gjort av Arbeidstilsynet viser at elever ved de fleste norske undervisningssteder utsettes for farlige kjemikalier uten å bli opplyst om farene

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): En undersøkelse som Arbeidstilsynet har gjort ved 227 videregående skoler, høgskoler og universiteter, viser at elever ved de fleste norske undervisningssteder utsettes for farlige kjemikalier uten å bli opplyst om farene.

Hva vil Regjeringen gjøre for å rydde opp i denne uholdbare situasjonen?


Les hele debatten