Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt statsråden vil svekke privatskolelovens krav om skolekvalitet og lokalsamfunnets medbestemmelsesrett, når det nå varsles at søknadsbehandlingen skal ta tre-fire måneder

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Privatskoleloven krever at private skoler med tilskudd skal være av minst like god kvalitet som den offentlige skolen. Erfaringsmessig kan det ta tid å forsikre seg om at kvaliteten på blant annet læreplaner, lærekrefter og lokaler er god nok. I tillegg skal lokalsamfunnet uttale seg, blant annet fordi nyetableringer kan ramme grendeskoler. Nå varsler departementet at behandlingen skal ta 3-4 måneder.

Vil statsråden med dette svekke lovens krav om kvalitet eller lokalsamfunnets rett til medbestemmelse?


Les hele debatten