Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Om å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner om etablering av en nasjonal Agenda 21

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): I tråd med energi- og miljøkomiteens innstilling i juni 2001 slo samarbeidsplattformen for den nye Regjeringen fast at Norge skal følge opp Rio-konferansen gjennom å etablere en nasjonal Agenda 21. Frivillige organisasjoner har vært svært kritiske til den avgåtte regjeringens manglende samarbeid i denne prosessen.

Hvordan vil statsråden sikre at samtalene med tredje sektor styrkes, slik at resultatet blir et sektorovergripende miljøperspektiv i tråd med Sem-erklæringen?


Les hele debatten