Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å sikre et akseptabelt skoleantall og skoleinnhold, bl.a. timetall, på bakgrunn av kommunenes signaler om budsjettkutt

Datert: 07.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten