Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å ta initiativ til å fjerne egenandelene i grunnskolen, bl.a. til leirskole og undervisningsmateriell

Datert: 07.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten