Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kirke- og kulturministeren

Om hvorfor man har lagt til side Stoltenberg-regjeringens initiativ til et anbudsutkast hvor ulike aktører kunne tilby en kunnskapsbase til gratis bruk for skoler, læresteder og biblioteker

Datert: 14.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A):


Les hele debatten