Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke- og kulturministeren

Om å sørge for at oljefondet umiddelbart trekker seg ut av investeringen i klasebombeproduksjon, og å underlegge fondet etiske retningslinjer

Datert: 14.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten