Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt religiøs tilhørighet kan virke formildende ved domsavsigelser, med henvisning til en betinget dom for en muslimsk kvinne som kjørte i 144 km/t i en 90 km-sone

Datert: 14.12.2001
Besvart: 09.01.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): En kvinne kjørte i 144 km/t i 90 km-sone på E6 gjennom Østfold. Borgarting lagmannsrett stadfester byrettens dom om betinget fengselsstraff selv om lovbruddet vanligvis kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff. Begrunnelsen er at soning kan medføre at kvinnen blir utstøtt fra sin muslimske familie.

Mener statsråden at religiøs tilhørighet kan virke formildende ved domsavsigelser?


Les hele debatten