Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om hvorvidt trygdemottakere må akseptere at trygdeytelser overføres til konti som har begrensninger på antall uttak per år, eller kun er beregnet til sparing

Datert: 03.01.2002
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 16.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Etter en lovendring i 1999 skal trygdeytelser utbetales til mottakerens bankkonto. Trygdekontoret mottar opplysninger om kontonummer fra Skattedirektoratet og kan uten brukerens aksept benytte disse til overføring av trygdeytelser. En del av de konti trygdekontoret får opplysning om er ikke vanlige brukskonti, men har begrensninger på antall uttak pr. år, eller er fra brukerens side kun beregnet til sparing.

Skal trygdemottakeren måtte akseptere at slike konti benyttes av trygden?


Les hele debatten