Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Om tolkning av Stortingets vedtak om at ni kystfort og seks undervannsanlegg skal legges i møllpose/langtidslagres, mht. ivaretakelse av anleggene

Datert: 19.12.2001
Besvart: 09.01.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 45 for 2000-2001 Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 ble det vedtatt at 9 kystfort og 6 undervannsanlegg skulle legges i møllpose/langtidslagres for mobiliseringsforsvaret.

Hvordan tolker statsråden begrepet møllpose/langtidslagring med hensyn til ivaretagelse av de 15 anleggene, herunder også vedlikeholdskompetansen?


Les hele debatten