Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om statsrådens retrett hva gjelder mer penger til Forsvaret, til nye kampfly og transportfly, i forhold til tidligere uttalelser i et avisintervju

Datert: 21.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten