Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om retten til gratis barnehageplass og fri skyss for barn med behov for spesialpedagogisk treningsopplegg, og om Flora kommunes avgjørelse i en konkret sak

Datert: 03.01.2002
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart på vegne av: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 09.01.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ifølge opplæringsloven gir behov for spesialpedagogisk treningsopplegg rett til gratis barnehageplass og fri skyss. Et ektepar fra Flora kommune, som har en funksjonshemmet sønn med cerebral parese, har i over to år kjempet for at kommunen skal dekke kostnadene med barnehageplass og skyss. Kommunen har avvist foreldrenes krav på bakgrunn av at sønnen faller utenfor lovens regler.

Mener statsråden at dette er en korrekt avgjørelse fra kommunens side?


Les hele debatten