Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 07.01.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Adgangsbegrensninger i sildefisket har medført at en rekke fiskere langs trøndelagskysten har kommet i en svært vanskelig situasjon. Dette gjelder de som tradisjonelt har drevet landnotfiske som nå blir utestengt fra sildefiske ved den måten man har valgt å gjennomføre adgangsbegrensninger på.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp den urimelige skjevheten disse fiskerne er utsatt for?


Les hele debatten