Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om opphøret av radioens utenlandssending, og tiltak for at eldre nordmenn som bor i varmere strøk om vinteren, skal få daglige norske nyheter

Datert: 09.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Utenlandssendingen via radio skulle, i henhold til frekvenslista, gjelde til 30. mars 2002. Sendingen opphørte imidlertid med kort frist den 31. desember 2001. Nordmenn i utlandet er nå avhengig av f.eks. tilgang til Internett for å være orientert om norske forhold. Dette skaper problemer for mange eldre som bor i varmere strøk om vinteren og som mister sine daglige nyhetssendinger.

Hva vil statsråden foreta seg for at disse skal få daglige norske nyheter?


Les hele debatten