Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om det svært lave inntektsnivået for Bergen kommune sett i forhold til gjennomsnittet for kommunene, og om oppfølging av arbeidet for å bedre situasjonen i Bergen og storbyene generelt

Datert: 10.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Inntektsnivået i Bergen er i dag svært lavt sett i forhold til gjennomsnittet av kommunene. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjorde i 2000 kun 91 pst. regnet av gjennomsnitt pr. innbygger i landet. Bergen kommune henvendte seg i fjor høst til Regjering og Storting for å redegjøre for den urimelige skjeve fordelingen med tanke på inntektsnivå.

Hvordan følger statsråden opp arbeidet for å bedre den økonomiske situasjonen i Bergen og storbyene generelt?


Les hele debatten