Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 15.01.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): I VG 12. januar 2002 fremkommer det at det er utplassert 59 bomstasjoner som kan være i strid med sentralbankloven. Grunnen til at disse bommene hevdes å være ulovlige, er at de kun tar imot mynter som betalingsmiddel og at de ikke gir vekslepenger ved bruk av for store mynter.

Hvordan ser statsråden på denne problemstillingen, og hva vil bli iverksatt for å få en avklaring med hensyn til lovligheten av disse bommene?


Les hele debatten