Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at utnyttelsen av ordningen med fritt sykehusvalg er svært dårlig, og betydelig behandlingskapasitet ikke benyttes

Datert: 16.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Utnyttelsen av ordningen med fritt sykehusvalg er fortsatt svært dårlig og betydelig behandlingskapasitet, både i det offentlige og private helsevesen, benyttes ikke.

Hva kan statsråden gjøre med dette på kort sikt?


Les hele debatten