Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Om bompengerabatt for lokalbefolkningen på gamle E18 mellom Sande og Holmestrand

Datert: 16.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Bommen på gamle E18 mellom Sande og Holmestrand i Vestfold er satt opp for å virke avvisende på trafikantene på den nye E18. Siden bompengene skal finansiere den nye E18 videre sørover, burde lokalbefolkningen i Sande og Holmestrand kommune, som bruker denne veien som sin lokale vei, få anledning til å kunne komme inn under en rabattordning.

Kan statsråden tenke seg å imøtekomme de problemer og kostnader lokalbefolkningen blir pålagt ved en slik bomplassering?


Les hele debatten