Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Om lang saksbehandlingstid ved trygdekontor/rådgivende tannlege for østfoldinger som søker om dekning av tannlegeutgifter over folketrygden

Datert: 16.01.2002
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 23.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Saksbehandlingstiden ved trygdekontor/rådgivende tannlege er langvarig for østfoldinger som søker om dekning av tannlegeutgifter over folketrygden. Saksbehandlingsprosessen er unødvendig byråkratisk og tungrodd, og langt mer omfattende enn ved behandling hos lege. Selv om sykefraværet har forverret situasjonen, er behandlingstiden tre måneder ved full bemanning. Dette skaper frustrasjon.

Vil statsråden forenkle regelverket for å oppnå redusert behandlingstid og ressursbesparelser?


Les hele debatten