Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og kirkeministeren

Om å trekke tilbake forskriften for Fond for utøvende kunstnere og sikre at Stortingets intensjoner vedr. styresammensettingen blir tatt til følge

Datert: 17.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Under behandlingen av kulturbudsjettet for 2002 var forskriften for Fond for utøvende kunstnere oppe til debatt. Flertallet ga klare føringer for hva forskriftene måtte ta hensyn til vedrørende styresammensettingen. 21. desember sendte Kulturdepartementet ut nye forskrifter som ikke tar hensyn til komiteens klare anbefaling om at utøverrepresentasjon skulle styrkes vesentlig.

Vil statsråden trekke tilbake forskriftene og sikre at Stortingets intensjoner blir tatt til følge?


Les hele debatten