Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å sikre kommunene innflytelse over disponeringen av Posten Norge BAs og NSB BAs eiendommer ved fremtidig salg, da de trenger arealer til byutvikling og boligbygging

Datert: 17.01.2002
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 23.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Staten eier gjennom sine BA-selskaper Posten Norge og NSB en rekke eiendommer fordelt over hele landet. Kommunene har på sin side behov for å disponere arealer til videre byutvikling og boligbygging.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre kommunene tilstrekkelig innflytelse over disponeringen av, eventuelt kjøp av, eiendommene ved et fremtidig salg?


Les hele debatten