Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om tilføring av frie midler til kommunesektoren for å få til et nødvendig løft for storbyene, som alternativ til å omfordele fra mindre til større kommuner

Datert: 17.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Kommunal- og regionalministeren har tidligere signalisert at de største kommunene skal få mer å rutte med. Senterpartiet er enig i at storbyene har problemer som må vies spesiell oppmerksomhet, og ønsker et eget storbytilskudd i statsbudsjettet.

Er statsråden villig til å tilføre kommunesektoren frie midler for å få til et nødvendig løft for storbyene, eller skal midlene omfordeles fra mindre til større kommuner?


Les hele debatten