Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til helseministeren

Om å se til at helsepersonells reservasjonsrett tilknyttet operativt inngrep ved abort ikke skal gjelde pleie og omsorg

Datert: 22.12.1997
Besvart: 14.01.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Hvordan vil statsråden se til at den reservasjonsretten som helsepersonell har når det gjelder å gjennomføre det operative inngrepet ved abort, ikke skal gjelde pleie og omsorg vis à vis de kvinner som har tatt en slik alvorlig avgjørelse?


Les hele debatten