Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om usikkerhet angående dekning av kostnadene til dialysebehandling utenfor sykehus slik dette praktiseres ved Alta Helsesenter

Datert: 17.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Altaposten den 11. januar 2002 beskrives usikkerhet angående dekning av behandlingskostnadene til dialysebehandling utenfor sykehus, slik dette praktiseres ved Alta Helsesenter. Tilbudet står dermed i fare for å bli nedlagt. Flere helseministre (også den sittende!) har rost "Alta-modellen" og tilretteleggingen av et desentralisert spesialisttilbud til befolkningen.

Vil statsråden bidra til at det følger penger med rosen?


Les hele debatten