Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeriministeren

Om status og fremdrift for sikring av alternativ seilingslei fra Hjeltefjorden til Herdlafjorden og videre til Bergen havn, som var et vilkår for Askøybro-prosjektet

Datert: 23.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den 9. desember 1987 godkjente Stortinget Askøybru-prosjektet. Ved Fiskeridepartementets behandling av søknaden ble det gitt tillatelse til bygging bl.a. på det vilkår at alternativ seilingsled fra Hjeltefjorden til Herdlafjorden og videre til Bergen havn ble sikret. Broen er for lengst bygget, men uten slik alternativ seilingsled. Ansvaret for saken er flyttet fra Samferdselsdepartementet til Fiskeridepartementet.

Hva er status i saken, og hvordan vil statsråden sikre videre fremdrift i tråd med Stortingets vedtak?


Les hele debatten