Spørretimespørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til miljøvernministeren

Om at gjennomføringen av endring i motorferdselsloven er utsatt, slik at reiselivsnæringen ikke har muligheter til å søke om næringskjøring med turister utenfor regulære scooterløyper

Datert: 16.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Reiselivsnæringen er fortvilet over å bli fratatt muligheten til ytterligere satsing på vinterturisme etter at miljøvernministeren utsatte gjennomføring av endring i lov om motorferdsel slik at reiselivsnæringen ikke har muligheter til å søke om næringskjøring med turister også utenfor regulære scooterløyper.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre forholdene slik at norsk reiseliv gis samme konkurransefortrinn som eksempelvis Finland?


Les hele debatten