Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til fiskeriministeren

Om å bidra til at sørnorske fiskere kan oppnå en rettmessig kvoteandel, f.eks. av nordsjøsild

Datert: 24.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Etter fiskeriministerens besøk på nytt fiskemottak og orientering om havneutbygging i Utgårdskilen på Hvaler 21. januar, råder optimismen i fiskerikretser. Likevel, til tross for et stort engasjement, har sørnorske fiskere mistet betydelige rettigheter til fiske. Eksempelvis er fartøykvotene for Nordsjøsild, for den mest aktuelle gruppen, redusert til 100 tonn pr. fartøy.

Hva vil statsråden bidra med slik at sørnorske fiskere kan oppnå en rettmessig andel ved kvotetildelingen?


Les hele debatten