Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justisministeren

Om verknader av presseoppslag om jurymedlemmer i alvorlege straffesaker med bilde, namn, alder, bustad o.l., og innstramming i gjeldande regelverk

Datert: 24.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I den seinare tid har pressa ved fleire høve slått opp bilde, namn, alder, bustad o.l. på jurymedlemmene i alvorlege straffesaker. Sjølv om slike oppslag ikkje strid mot gjeldande norsk rett, kan dette likevel auke risikoen for trugsmål mot jurymedlemmene, noko som igjen kan påverka jurymedlemmene i vurderinga av skuldspørsmålet.

Er statsråden bekymra for kva verknader slike oppslag kan få, og ser statsråden behov for innstramming i gjeldande regelverk?


Les hele debatten