Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til landbruksministeren

Om at Statskog utnytter mulighetene den nye tomtefesteloven gir til å øke festeavgiften for huseiere på Lande i Sarpsborg 17 ganger fra ett år til det neste

Datert: 24.01.2002
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 06.02.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Etter at den nye lov om tomtefeste trådte i kraft fra nyttår, har huseiere som fester tomt av Statskog på Lande i Sarpsborg, fått økt sin festeavgift fra 484 kroner til 8 459 kroner året. Det er i alt 340 huseiere som fester tomt av Statskog på Lande.

Synes statsråden det er en forbilledlig behandling av tomtefesterne at Statskog utnytter de muligheter den nye loven gir til å øke festeavgiften 17 ganger fra ett år til det neste og derved legger en føring som også private tomteiere kan henvise til?


Les hele debatten