Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Om hva som er reelt påregnelig øvingsvolum i det regionale skyte- og øvingsfeltet for Forsvarets avdelinger på Østlandet, og hvor disse styrkene skal komme fra

Datert: 24.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): I aktivitetsplanen for Forsvaret fra høsten 2001 legges det opp til at inntil 800-2 400 mann skal øve i "Det regionale skyte- og øvingsfeltet for Forsvarets avdelinger på Østlandet" i de ni månedene med aktivitet i feltet.

Hva er reelt påregnelig øvingsvolum i regionfeltet, og hvor skal disse styrkene komme fra?


Les hele debatten