Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til sosialministeren

Om oppheving eller utvidelse av aldersgrensen på 18 år for støtte fra Rikstrygdeverket til treningsutstyr, spesialleker og spesiallaget sportsutstyr for funksjonshemmede

Datert: 30.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Det haster med en oppheving eller utvidelse av aldersgrensen for støtte fra Rikstrygdeverket til treningsutstyr, spesialleker og spesiallaget sportsutstyr for funksjonshemmede over 18 år.

Når vil varslet gjennomgang av dagens regelverk foreligge?


Les hele debatten